Cefndir

Arweinir partneriaeth sector preifat-cyhoeddus Porthladd Rhydd Celtaidd gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP), Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Phorthladd Aberdaugleddau. 

Mae'r Porthladd Rhydd hefyd yn cynnwys datblygwyr ynni adnewyddadwy, cwmnïau ynni, cyfadeiladau diwydiannol, asedau arloesi, sefydliadau academaidd a darparwyr addysg.

Bydd yn rhan annatod o lywio dyfodol glanach yn seiliedig ar wynt alltraeth arnofiol, yr economi hydrogen, tanwydd cynaliadwy, dal a storio carbon, dur glanach a logisteg carbon isel.

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost.

Byddwch yn rhan o
Dyfodol Celtic Freeport

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig.