Prif Weithredwr newydd, achos busnes a phresenoldeb digidol ar ei newydd wedd i’r Porthladd Rhydd Celtaidd

Amlinellodd gweinidogion ac ymgeiswyr arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething AS a Jeremy Miles AS, eu cefnogaeth i'r weledigaeth y tu ôl i'r Porthladd Rhyddid Celtaidd, fel rhan o drosglwyddiad newydd Cymru i

Ymunodd dros 150 o westeion o bob rhan o'r busnes, banciau a'r gymuned ddatblygwyr a Llywodraeth y DU a Chymru â Phorth Rhydd Ynys Môn a'r Porthladd Celtaidd mewn derbyniad gyda'r nos –

Mae'r Porthladd Celtic wedi lansio chwiliad ymgeisydd am fewnbwn arbenigol i ddwy ffrwd waith hanfodol – arloesedd a sgiliau – y ddau ohonynt yn hanfodol i ddatblygiad y

Mae'r Porth Rhydd Celtaidd yn chwilio am ein Prif Weithredwr parhaol cyntaf i arwain y gwaith o ddod â'r prosiect hanfodol hwn i ben. Mae gan y Porthladd Celtic weledigaeth i greu

Mae consortiwm cynigion preifat Celtic Freeport wedi ymateb i'r cyhoeddiad heddiw ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer gan Lywodraethau'r DU a Chymru am statws porthladd rhydd. Bydd y Porthladd Celtic Freeport yn cyflwyno

O Manufacturing Wales i Tata Steel UK, Ledwood Mechanical Engineering i RWE, Floventis i Grŵp Colegau NPTC, mae momentwm yn casglu y tu ôl i gais porthladd rhydd a fydd yn cyflymu'r broses o ddatgarboneiddio Cymru

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost.

Byddwch yn rhan o
Dyfodol Celtic Freeport

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig.