Cysylltu

Sut i ddod o hyd i ni

Porthladd Aberdaugleddau

Gorsewood Drive
Hakin
Aberdaugleddau
SA73 3EP
DU

Port Talbot

Tŷ Puckey
Harbwr Port Talbot
Port Talbot
SA13 1RB
DU

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig. 

Gwneud ymholiad

Rhowch fwy o fanylion i ni, fel y gallwn gyfeirio'ch ymholiad yn gyflym at yr unigolyn priodol ac ymateb yn brydlon.

Drwy gyflwyno eich ymholiad i wefan Porthladd Rhydd Celtaidd, rydych yn rhoi caniatâd i'r wybodaeth a ddarperir gael ei storio gan y sefydliad hwnnw a'i bartneriaid consortiwm. Bydd gwybodaeth a gesglir ar y wefan hon yn cael ei rheoli a'i phrosesu gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP) a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: ABP, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio mewn perthynas â materion sy'n ymwneud â'r Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig. Ceir rhagor o wybodaeth yn Hysbysiad Preifatrwydd y Porthladd Rhydd Celtaidd.

Lleoliad

Aberdaugleddau a Phort Talbot

Mae'r Porthladd Rhydd Celtaidd yn cwmpasu porthladdoedd Aberdaugleddau a Phort Talbot ac mae'n rhychwantu datblygiadau ynni glân ac asedau arloesi, terfynellau tanwydd, gorsaf bŵer, peirianneg drom a'r diwydiant dur ar draws De-orllewin Cymru.

Tir

Bron i 600 hectar wedi'u cysylltu â dau borthladd dŵr dwfn, wrth wraidd tirwedd ddiwydiannol Cymru, gyda phecyn cymhellion i fuddsoddi yn ategu at y cyfan.

Cysylltedd

Parth ddiwydiannol fwyaf cysylltiedig Cymru sy'n cynnig cysylltedd cryf, rhwng y rheilffordd, y ffordd a'r môr i biblinellau trosglwyddo a thanwydd.

Sgiliau ac arloesedd

Cronfa etifeddiaeth leol sylweddol sy'n darparu cyfleoedd i atgyfnerthu sgiliau a dysgu sgiliau newydd i'r gweithlu presennol yn ogystal â rhoi hyfforddiant i bobl ifanc, ochr yn ochr â rhwydwaith arloesi sy'n dod ag academyddion, busnesau a chanolfannau rhagoriaeth ynghyd.

Lleoliad