Luciana Ciubotariu

Prif Weithredwr

Mae gan Luciana Ciubotariu fwy nag 20 mlynedd o brofiad mewn buddsoddi uniongyrchol o dramor, ymgynghori strategol a datblygu busnes. Yn ei rôl flaenorol, bu Luciana yn gweithio fel Pennaeth Masnach a Buddsoddi ar gyfer Porthladd Rhydd Tafwys. Hefyd, bu’n gweithio i Adran Busnes a Masnach y DU, gan arwain mwy na £5 biliwn o arian Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor, a arweiniodd at greu mwy na 10,000 o swyddi ar hyd a lled y wlad. 

Hefyd, mae Luciana wedi gweithio yn y sector preifat, mewn cwmnïau fel The Boston Consulting Group, Unilever ac ABN AMRO. Mae hi’n danbaid dros y modd y gall buddsoddi esgor ar adfywio a thwf economaidd cymunedol.

Cyfweliad â Luciana fel Prif Weithredwr Dynodedig gan Business News Wales

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost.

Byddwch yn rhan o
Dyfodol Celtic Freeport

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig.