Buddion Cymunedol

Mae gan dde-orllewin Cymru brifysgolion a cholegau rhagorol, cefn gwlad hardd, traethau godidog ac enw da am groeso cynnes.  

Ein nod yw sefydlu amgylchedd bywiog lle mae pobl yn gweithio, ond hefyd yn dewis byw a threulio eu hamser hamdden.  

Er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon, rydym am i breswylwyr ddod o hyd i gyflogaeth foddhaus yn eu rhanbarth.  

P'un a ydych chi'n megis dechrau arni yn eich gyrfa neu'n chwilio am her newydd, nod y Porthladd Rhydd Celtaidd yw creu cyfleoedd gwaith sy'n talu'n dda.  

Bydd y busnesau sy'n ffurfio'r Porthladd Rhydd yn cynnig rolau amrywiol wrth iddynt esblygu ac ehangu, o weldwyr, peirianyddion trydanol a dadansoddwyr data i arolygwyr morol, rheolwyr prosiect a pheirianyddion nwy.  

Bydd y swyddi hyn yn cyfrannu at sefydlu seilwaith porthladd newydd, gorsafoedd tanwydd amgen, cyfleusterau ynni adnewyddadwy a ffatrïoedd.

Bydd gweithlu dynamig yn cefnogi cymuned ffyniannus. Bydd ehangu economaidd yn creu llawer o gyfleoedd, o gontractau newydd i gwmnïau adeiladu ac adeiladau ychwanegol i'w cynnal i gwsmeriaid newydd ar gyfer bwytai, tafarndai, caffis a gwestai.

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost.

Byddwch yn rhan o
Dyfodol Celtic Freeport

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig.