Cenhadaeth a Gwerthoedd

Mae'r Porthladd Rhydd Celtaidd yn canolbwyntio ar dwf economaidd newydd, sgiliau a gweithgynhyrchu ar gyfer y dyfodol yng Nghymru.

Bydd y Porthladd Rhydd yn creu diwydiannau'r dyfodol ar gyfer cenedlaethau yfory – gan hybu trosglwyddiad cyfiawn i ddyfodol gwyrddach sydd wedi'i wreiddio mewn gwaith teg, lles a phartneriaeth gymdeithasol.

Mae hwn yn brosiect cyffrous a fydd yn cyflymu arloesedd y gadwyn gyflenwi ac yn annog buddsoddiad sylweddol mewn isadeiledd porthladd, peirianwaith tanwydd amgen, lleoliadau a ffatrïoedd ynni adnewyddadwy, wrth gyflymu datblygiad sgiliau modern ar gyfer diwydiannau gwyrdd newydd a datgarboneiddiad cenedlaethol.

Mae partneriaeth gyhoeddus-breifat gref a pharhaus yn ganolog i'n gwaith o gynllunio, cyflawni a monitro ein prosiect – bydd y Porthladd Rhydd yn gweithredu i'r safonau amgylcheddol, cyflogaeth a diogelwch uchaf.

Byddwch yn rhan o ddyfodol y Porthladd Rhydd Celtaidd

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost.

Byddwch yn rhan o
Dyfodol Celtic Freeport

Am y wybodaeth, y datblygiadau a'r cyfleoedd diweddaraf gan y Porthladd Rhydd Celtaidd a'n partneriaid, cofrestrwch i'n cylchlythyr e-bost. 

Bydd y wybodaeth a gesglir ar y safle hon yn cael ei chadw gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain a'i defnyddio gan bartneriaid y Porthladd Rhydd Celtaidd: Cymdeithas Porthladdoedd Prydain, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Penfro, a Phorthladd Aberdaugleddau. Bydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio i rannu newyddion am y Porthladd Rhydd Celtaidd yn unig.