Dechrau chwilio am Brif Weithredwr parhaol

 

18 Medi 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

FLOW yn cael ei godi yn Senedd Cymru a Senedd y DU

 

5 Gorffennaf 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cynnig gweddnewidiol ar gyfer Porthladd Rhydd Celtaidd yn cael ei gymeradwyo

 

22 Mawrth 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Ymatebodd Roger Maggs MBE, Cadeirydd consortiwm cynnig y Porthladd Rhydd Celtaidd, i adroddiad Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin ar Ynni Gwynt Alltraeth Arnofiol yng Nghymru

8 Mawrth 2023

Darllenwch yr erthygl yma

Momentwm yn cynyddu y tu ôl i gynnig trawsnewidiol ar gyfer Porthladd Rhydd Celtaidd

 

30 Ionawr 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Business Insider yn cynnal digwyddiad brecwast y Porthladd Rhydd Celtaidd

 

19 Ionawr 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Arweinwyr busnes yn trafod uchelgeisiau Porthladd Rhydd Celtaidd

 

22 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Deg budd mawr o ganlyniad i gais Porthladd Rhydd Celtaidd llwyddiannus

 

20 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Rhaid i Gymru fanteisio ar y cyfle i sefydlu diwydiant gwyrdd newydd

 

19 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cadeirydd y cynnig Porthladd Rhydd Celtaidd yn ymweld â Phorthladd Aberdaugleddau

 

13 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cyhoeddi cynnig gweddnewidiol ar gyfer Porthladd Rhydd Celtaidd

 

23 Tachwedd 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Consortiwm y Porthladd Rhydd Celtaidd yn cyhoeddi cadeirydd i arwain ei gais

 

9 Tachwedd 2022

 

 Darllenwch yr erthygl yma

De-orllewin Cymru yn lansio consortiwm i gyflwyno cynnig am borthladd rhydd

 

22 Medi 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cysylltwch â ni