Cynnig gweddnewidiol ar gyfer Porthladd Rhydd Celtaidd yn cael ei gymeradwyo

 

22 Mawrth 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Ymatebodd Roger Maggs MBE, Cadeirydd consortiwm cynnig y Porthladd Rhydd Celtaidd, i adroddiad Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin ar Ynni Gwynt Alltraeth Arnofiol yng Nghymru

8 Mawrth 2023

Darllenwch yr erthygl yma

Momentwm yn cynyddu y tu ôl i gynnig trawsnewidiol ar gyfer Porthladd Rhydd Celtaidd

 

30 Ionawr 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Business Insider yn cynnal digwyddiad brecwast y Porthladd Rhydd Celtaidd

 

19 Ionawr 2023

 

Darllenwch yr erthygl yma

Arweinwyr busnes yn trafod uchelgeisiau Porthladd Rhydd Celtaidd

 

22 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Deg budd mawr o ganlyniad i gais Porthladd Rhydd Celtaidd llwyddiannus

 

20 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Rhaid i Gymru fanteisio ar y cyfle i sefydlu diwydiant gwyrdd newydd

 

19 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cadeirydd y cynnig Porthladd Rhydd Celtaidd yn ymweld â Phorthladd Aberdaugleddau

 

13 Rhagfyr 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cyhoeddi cynnig gweddnewidiol ar gyfer Porthladd Rhydd Celtaidd

 

23 Tachwedd 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Consortiwm y Porthladd Rhydd Celtaidd yn cyhoeddi cadeirydd i arwain ei gais

 

9 Tachwedd 2022

 

 Darllenwch yr erthygl yma

De-orllewin Cymru yn lansio consortiwm i gyflwyno cynnig am borthladd rhydd

 

22 Medi 2022

 

Darllenwch yr erthygl yma

Cysylltwch â ni